Møteromsdisplay

Hovedskjerm for resepsjonen

iPad utenfor det enkelte møterom

Hovedskjermens funksjon:

Informere gjester om hvilke firmaer/bedrifter som er i hvilke møterom til hvilke tider – og evt. tema/avdeling i forbindelse med det aktuelle møtet

  • Diskret
  • Oversiktlig
  • Løpende nyheter nederst på skjermen
  • 100% integrert med protel
Møteromsdisplay

Møteromsskjermenes funksjon

Informere utenfor det enkelte møterom hvilket møte som skal foregå på det aktuelle møterommet – og når

  • Elegant og diskret
  • Oversiktlig
  • 100% integrert med protel