SPRADO er et alltid oppdatert og levende verktøy for planlegging, gjerne på tvers av avdelinger. Lett tilgang til planleggings- og ledelsesinformasjon.

SPRADO - Levende aktivitetsoversikter

Who want yesterdays papers?

Utfordringer

  • Hvordan få relevant planleggings- og ledelsesinformasjon? 
  • Lett tilgjengelig?
  • Til riktig tidspunkt?
  • Når det hele tiden skjer endringer?
     

Dagens og fortidens løsninger

Papirrapporter fra hotellsystemet
Gule lapper
Muntlige beskjeder
Manuelle To Do-lister

Hva er kritisk m.h.t informasjon?

 

Hva løser SPRADO?

  • Informasjonens relevans sikres ved at den hentes fra protel
  • Informasjonens tilgjengelighet sikres ved at den vises på TV’er eller skjermer der folk er
  • Informasjonens tidsriktighet sikres ved at den oppdateres løpende og kontinuerlig

 

Aktivitetsoversikt på tvers av avdelinger:

 

Kjøkkenoversikt

 

Ukesoversikt med «drill-down»

 

Oversikt for langtidsplanlegging

 

SPRADO gir relevant, lett tilgjengelig  og tidsriktig planleggings- og ledelsesinformasjon.