Business Intelligence (BI) – Økonomisk dybdeinformasjon for gode beslutninger

Tradisjonelle hotellsystemer fokuserer hovedsakelig på driftsrapportering, og for mange vil det derfor være fornuftig å investere i verktøy for mer dyptgående analyseformål og rapportering.

Business Intelligence (BI) er rapporteringssystemer, som ofte bruker datavarehusløsninger for å innhente, strukturere, formidle og presentere virksomhetsinformasjon for å bidra til bedre beslutninger for virksomheten.

Excel-modeller i ulike former kan fungere som BI-verktøy, men gjennom bruk av mer spesialiserte verktøy som Microsoft Power BI «i bunn» forenkler både rapporteringsarbeidet og informasjonspresentasjonen.

Vi kan i samarbeid med vår partner; Serenissima Informatica tilby Hotel Selfie. Hotel Selfie er MS Power BI-basert sterkt analyseverktøy.