Hotel Revenue Management – En liten introduksjon

Vi er opptatt av å bidra til at våre kunder skal oppnår best mulig lønnsomhet og i den forbindelse er prisoptimalisering og inntektsoptimalisering sentrale elementer.

Det å ha en bevisst strategi for hvordan man ønsker å selge sine produkter og hvilke kunder en ønsker å vinne er viktige suksessfaktorer.

Revenue Management kan kokes ned til tre hovedpunkter:

  • Kunnskap om hvem som er deres gjester
  • Kunnskap om når gjestene deres kommer
  • Finne en god prisstrategi for å maksimere deres lønnsomhet

Prisstrategi

Det å finne optimere prisene er det mest åpenbare inntektsoptimerende tiltaket dere kan gjøre. Det viktigste er å ikke ha statiske priser. Det å tilpasse prisene til markedssituasjonen og eget belegg er første skritt i retning av økt lønnsomhet.

Dynamisk prising

Markedets priser bestemmes, som alle vet, av tilbud og etterspørsel. Det er derfor fornuftig å tilpasse eget prisnivå til deres belegg, slik at høyt belegg medfører økning av prisene og omvendt. Det er mulig å styre prisene i forhold til belegget både manuelt, gjennom protels innebygde pris-/tilgjengelighetsmodul og ved hjelp av eksterne Revenue Management-verktøy.

En del Revenue Management-verktøy gir også muligheter for å få innblikk i dine konkurrenters priser.

Gjestesegmentprising

Prising med utgangspunkt hvilke typer gjester dere til enhver tid er å ta dynamisk prising et steg videre. Mange hoteller tiltrekker ulike typer gjester til ulike tider, både når det gjelder sesonger og ukedager.

Dette kan være spesielle priser for familier, pensjonister, forretningsmarkedet etc. Det er å utvikle produkter tilpasset ulike segmenter er dessuten tiltak som kan bidra til økt belegg og økt lønnsomhet.

Det kan også være aktuelt å tenke gjennom om dere i ellers travle perioder virkelig ønsker å motta større grupper på bekostning av individuelle gjester.

Prising utfra lengde på opphold

Høyt belegg er noe alle ønsker, og det å tilby ekstra gode priser for lenger opphold kan være en god måte å sikre et høyest mulig belegg. Spesielt om dere selger mye tilleggstjenester er det gunstig med gjester som blir over flere dager.

I enkelte tilfeller, for eksempel i forbindelse med spesielle begivenheter i nærområde, kan det faktisk være gunstig å begrense antall dager på oppholdene. Kanskje hotellet ikke ønsker (for mange) gjester knyttet til en spesiell begivenhet og derfor finner det gunstig å øke prisene for opphold knyttet til en festival e.l.?

Bruk av OTA’er

Online bookingkanaler er et godt verktøy for markedsføring av hoteller og ikke minst for å selge rom som ellers ikke hadde blitt solgt. Rom solgt gjennom OTA-kanalene er normalt mindre lønnsomme enn rom solgt f.eks. gjennom egne hjemmesider, og dersom dere i forbindelse med gjesten neste opphold får gjesten til å booke direkte kan denne markedsføringskanalen virkelig gi gode resultater.

Hoteller velger dessuten ulike policies for å tillate overbooking, no shows og kansellering tilpasset sine lokale forhold.