Teknologiutviklingen har de siste årene bidratt en forenkling og effektivisering av markedsføringen av produkter generelt.

Vi hjelper kundene til økt lønnsomhet, og her er «beviset»:

«Nå som 2016-resultatene er offentlige har vi gjennomgått tall og status på våre Protel-kunder.

Tall, statistikk og analyser skal jo alltid leses med en viss skepsis, så jeg forklarer her i grove trekk hva vi har gjort.

Alle kunder med Protel er forsøkt inkludert i vår høyst uoffisielle oppsummering. 

Enkelte av våre hotellkunder er avdelinger i store nasjonale og/eller internasjonale selskaper, og for disse er det ikke enkelt å finne relevante eller isolerte «hotell-tall». Vi har også kunder som er deler av stiftelser hvor det er vanskelig å finne hotellspesifikke tall. Disse kundene er derfor ikke med i vår oppsummering.

For et betydelig antall av våre kunder er det slik at de har et eiendomsselskap som leier ut sin eiendom til hotellselskapet. Resultatet i eiendomsselskaper er i tilfeller der dette er eiendomsselskapets hovedvirksomhet inkludert i vår oppsummering. (Her ligger det jo en usikkerhet ift. om et eiendomsselskap har andre store inntekter.)

Vi har i tillegg en del hoteller (, spesielt i fjellregionen,) som er i betydelige ombyggings- og restruktureringsperioder i forbindelse med betydelig driftsendringer. Disse er inkludert i oversikten, og trekker stort sett resultatene ned.
Kunder vi har på andre hotellsystemer enn Protel er ikke med i vår statistikk.

Totalt har vi fått med oss et 70-talls observasjoner i vår oversikt, og oppsummert er tallene som følger:
 

EBITDA = Earnings, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

 

Dette er selvfølgelig ikke et fasitsvar på hvordan det er i den «virkelige verden», men dette innebærer at svært mange av våre Protel-kunder oppnår meget akseptable økonomiske resultater.

De økonomiske resultatene varierer fra hotell til hotell – og ikke minst med geografiske områder. Deler av landet opplever jo utvilsomt et vanskelig marked, og det ser vi også i våre tall.

Vi har så langt ikke sett noen bransjeoversikt med vekt på samlede resultater, men vi er utfra hva som skrives i ulike medier rimelig sikre på at «Protel-hotellene» leverer bedre økonomiske resultater enn bransjen generelt.


Hvor mye Protel skal ta av æren for at våre kunder gjennomgående driver svært bra skal vi ikke spekulere i, men som enkelte sentralt i Rica Hotels sa; «Protel er hjerte og hjernen i vår virksomhet, og en vesentlig bidragsyter til lønnsomhetsløftet i kjeden».

 

Vi håper og tror at SPI bl.a. gjennom Protel bidrar til god drift hos våre kunder gjennom:

 

  • Ekstremt høy driftsstabilitet
  • Hurtighet i arbeidsoperasjonene (jfr. med andre systemer viser målinger at det er mye tid å spare på å bruke raske systemer)
  • Gode løsninger for dynamisk og strategisk prising

Og vi jobber hele tiden for å bli bedre både i SPIs organisasjon og gjennom utvikling av programvaren. 

Og dermed bidrar vi forhåpentlig også til bedret lønnsomhet for våre kunder.»

 

Les mer om våre produkter og tjenester her.