Intern Driftseffektivitet – Ulike verktøy

SPIs regnskapseksport fra protel – en investering i spart tid og reduserte kostnader

Vår regnskapseksport kan automatisere overføringen fra protel til deres regnskapssystem. Denne eksporten vil også automatisk oppdatere «salgssiden» av reskontroene i regnskapet deres. Vi kan ekportere til del fleste regnskapssystem på det norske markedet og har i dag ca. 100 hotellkunder som benytter seg av denne løsningen.

Disse kundene sparer inn denne investeringen i løpet av noen måneder. Dersom regnskapsfører f.eks. koster 800,- pr. time er det ikke mange innsparte arbeidstimer før investeringen er «innhentet».

KID-generator er et naturlig tilleggsprodukt som bidrar til forenkling og effektivisering av bankavstemminger.

Sprado – Løpende driftsrapporter på skjerm

SPRADO er et alltid oppdatert og levende verktøy for planlegging, gjerne på tvers av avdelinger.

SPRADO er vårt svar på følgende utfordringer:
•    Hvordan få relevant planleggings- og ledelsesinformasjon? 
•    Lett tilgjengelig?
•    Til riktig tidspunkt?
•    Når det hele tiden skjer endringer?

SPRADOs unike fordeler er at 
•    Informasjonens relevans sikres ved at den hentes direkte fra protel
•    Informasjonens tilgjengelighet sikres ved at den vises på TV’er eller skjermer der folk er
•    Informasjonens tidsriktighet sikres ved at den oppdateres løpende og kontinuerlig

Dagens og fortindens løsninger

Papirrapporter fra hotellsystemet
Gule lapper
Muntlige beskjeder
Manuelle To Do-lister

Hva løser SPRADO?

  • Informasjonens relevans sikres ved at den hentes fra protel
  • Informasjonens tilgjengelighet sikres ved at den vises på TV’er eller skjermer der folk er
  • Informasjonens tidsriktighet sikres ved at den oppdateres løpende og kontinuerlig