Protel Housekeeping

Protel Housekeeping er en fullverdig app for iPhone og Android. Appen er laget for at renholdspersonalet, vedlikeholdspersonalet og resepsjonister enkelt kan dele informasjon uten forsinkelser slik at vedlikehold, eller behov for ekstraordinært renhold, mv. kan løses fort og effektivt.

Synkronisering

Om bruker ikke er på nett når en sak legges inn vil den bli synkronisert automatisk neste gang brukeren har tilgjengelig nett.

Husøkonomliste

Brukes til å klarmelde rom, oppdatere romstatus og sende beskjeder og evt. bildebeskjeder f.eks. til vaktmester

Maintenance orders

Brukes til å lage arbeidslister for vedlikeholdspersonale inkludert foto av hva som bær utbedres.

Lost & Found

Gjenglemte ting og saker som er funnet kan fotograferes og sendes til protel Front Office slik at sakene lettere finne sin rette eier.