Opplæring

SPI har valgt å fokusere på og bruke betydelige ressurser på opplæring av kundenes personale. Vi vet at medarbeiderne er kundens kanskje viktigste ressurs – og det at de kan bruke sine arbeidsverktøy godt og effektivt er en god investering i kundens driftsøkonomi.

Vi gjennomfører derfor opplæring både digitalt og ute hos kundene sammen med de som skal bruke våre systemer. Mer enn 20 års erfaring har lært oss at det å jobbe tett med brukerne i deres arbeidsmiljø gir oss bedre innsikt i de enkelte kundenes særskilte utfordringer og problemstillinger.

Vår lange erfaring viser at en litt høyere oppstartskostnad i form av opplæring i brukernes arbeidsmiljø er en svært god investering for kunden. Driftssystemet er på mange måter «hjerte og hjernen» i virksomheten – og skal bidra til økt lønnsomhet over tid. Og da er det en forutsetning at brukerne har tilstrekkelig kompetanse til å utnytte dette driftsverktøyet skreddersydd for sin virksomhet.