Business Intelligence

Med verktøyet Microsoft Power BI i bunn kan vi hjelpe dere å gjøre data fra hotellsystemet til nyttig beslutningsstøtteinformasjon.

Fra data til viktig informasjon

Hotel Selfie utnytter de grafiske og analytiske mulighetene i Microsoft Power BI til å transformere data til viktig informasjon for å bidra til bedre beslutninger. Hotel Selfie er tilgjengelig for dere via internett på smarttelefoner og nettbrett. Hotel Selfie er brukervennlig og gir muligheter for å lage dine egne rapporter, dele dem og om ønskelig eksportere dem til Excel.

Visualisere informasjon

Vi kan gjennom Hotel Selfie og MS Power BI visualisere informasjonen på en pedagogisk god måte og hjelpe dere til å finne nøkkelfaktorer i jakten på økt lønnsomhet.