Multi Property Edition(MPE) - sentralstyrt hotellsystem (PMS). Protel Multi Property Edition kan gjøre selv internasjonale kjeder til en enhet.

Med Protel MPE kan alle hotellene se samme gjesteinformasjon fra en sentral database.  Alle data og funksjoner er tilgjengelig i sanntid på alle hotellene.

Alle reservasjoner, markedsaktiviteter og rapporter er tilgjengelig for hele organisasjonen. Du får full oversikt over f.eks. belegg og inntekter. Programmet er et komplett hotell-management system. Det er mange tilleggsmoduler og integrasjoner som sikrer effektiv og lønnsom drift.