Protel Business Intelligence

Strategisk og taktisk planlegging. Ta avgjørelser for morgendagen basert på dagens data. Bruk opplysninger fra fjoråret til å planlegge neste sesong.

Hotelldrift lager svært store mengder data. Protel Business Intelligence (protel BI) strukturerer og kategoriserer dine data som gjør dem brukbare for analyser.  Kritisk informasjon vises i forståelige grafer som gir godt grunnlag for å ta beslutninger.

Programmet mottar kontinuerlig alle transaksjoner fra Protel hotel management system og analyserer dagens og historiske data .  Data som isolert sett har liten verdi kan ha stor verdi om du får satt dem sammen og brukt dem som Key Performance Indicators (KPI'er). 

Business planning med statistikk og forventet resultat.

Protel Business Intelligence viser sammenhenger mellom informasjon om reservasjoner, fortjeneste, belegg på rom, RevPar, kundetyper, variabler for reservasjoner, markedssegmentering, mv. Viktig informasjon vises godt strukturert i tabeller og lett forståelige grafer.