PROTEL HOTELLSYSTEM (PMS)

Protel er en av de største og markedsledende internasjonale hotellsystemene (Property Management Systems). På verdensbasis har protel ca. 15.000 kunder, og vi i SPI er deres Skandinaviske partner.

Protel som ren web-applikasjon

Vi kan tilby Protel som en ren web-applikasjon (dvs. 100% cloud/skybasert), som en hostet løsning og som en lokal installert løsning.

Mye mer enn et bookingsystem

Protel er mye mer enn et bookingsystem. Protel har moduler for kurs- og konferanse, CRM m.m. og vi leverer ikke et standardprodukt som ditt hotell må tilpasses, men en helhetsløsning tilpasset deg som kunde.

Systempartner og Protel

SPI har samarbeidet med protel siden 1996. SPI har hotellkunder fra 20 rom (på enkle frittstående løsninger) til ca. 60 hoteller samlet i en stor «flerhotellsløsning». Protel er en programvare med stor grad av fleksibilitet i forhold til å kunne skalere og skreddersy systemet til den enkelte kundes behov.

pAir NG

pAir NG som er en ren web-applikasjon med serverne fysisk plassert hos Amazon Web Services.

Protel on-premise

protel (on-premise) med servere med det tradisjonelle PMS’et fysisk plassert hos hotellet og/eller i et servermiljø hos en hostingpartner, MEN hvor flere av de mest brukte applikasjonene rundt «kjernePMS’et» er web tjenester.

Hvilken plattform er best for oss?

Begge løsninger har fordeler og ulemper, og for det enkelte hotell/kunde er det, slik vi vurderer det, viktigst å finne den løsningen som gir best nytte-/kostnadseffekt utfra egne behov.

Den digitale gjestereisen

Med den utviklingen vi har sett de siste par årene har vi fokusert på hvordan vi kan tilby hotellet og dets gjester størst mulig grad av automatisering (om det er ønskelig). Vi jobber derfor mot en informasjonsflyt som skal gi muligheter størst mulig grad av automatisering og digitalisering.

Vår tilnærming

Vi mener uansett at det viktigste ved et PMS er hvordan vi sammen med kunden kan «sy sammen» best mulig gjestereise.

Økt fleksibilitet

Protel har gjennom utviklingen av et konsept med et integrasjonslag og en «databuss» tilrettelagt for å øke fleksibiliteten når det gjelder valg av integrasjoner, og ikke minst effektivisere informasjonsflyten mellom de ulike verktøyene som brukes på de ulike hotellene.

Økosystem

Det innebærer at man beveger seg vekk fra tradisjonelle 1-1 integrasjoner til et vesentlig mer moderne «økosystem» som lettere kan tilpasses hotellenes behov.

Plattform

Forutsetningen er at de forskjellige systemene har integrasjon med protel, og det vil kunne variere fra løsning til løsning.

Ettersom protel gjennom ulike løsninger har mer 1.000 ulike integrasjoner er det mange muligheter for å finne gode løsninger for de fleste behov.

Protel er dessuten en meget brukervennlig programvare, med svært høy driftsstabilitet og raske responstider.

Hva gjør vi ekstra?

I tillegg gjør SPI egne utviklingsløsninger skreddersydd for Skandinaviske forhold og behov.

Ettersom kombinasjonen av løsninger er nærmest uendelig, vil investering og løpende kostnader være avhengig av det enkelte prosjekt.