SPRADO er et alltid oppdatert og levende verktøy for planlegging, gjerne på tvers av avdelinger.

SPRADO er vårt svar på følgende utfordringer:
•    Hvordan få relevant planleggings- og ledelsesinformasjon? 
•    Lett tilgjengelig?
•    Til riktig tidspunkt?
•    Når det hele tiden skjer endringer?

SPRADOs unike fordeler er at 
•    Informasjonens relevans sikres ved at den hentes direkte fra protel
•    Informasjonens tilgjengelighet sikres ved at den vises på TV’er eller skjermer der folk er
•    Informasjonens tidsriktighet sikres ved at den oppdateres løpende og kontinuerlig
 

Dagens og fortidens løsninger

Papirrapporter fra hotellsystemet
Gule lapper
Muntlige beskjeder
Manuelle To Do-lister

 

Hva løser SPRADO?

  • Informasjonens relevans sikres ved at den hentes fra protel
  • Informasjonens tilgjengelighet sikres ved at den vises på TV’er eller skjermer der folk er
  • Informasjonens tidsriktighet sikres ved at den oppdateres løpende og kontinuerlig

 

Aktivitetsoversikt på tvers av avdelinger:

 

Kjøkkenoversikt

 

Ukesoversikt med «drill-down»

 

Oversikt for langtidsplanlegging

 

SPRADO gir relevant, lett tilgjengelig  og tidsriktig planleggings- og ledelsesinformasjon.