Sprado

Et alltid oppdatert og levende verktøy for planlegging, gjerne på tvers av avdelinger. SPRADO gir deg relevant, lett tilgjengelig  og tidsriktig planleggings- og ledelsesinformasjon.

Aktivitetsoversikt

Kjøkkenoversikt

SPRADOs unike fordeler

SPRADO er vårt svar på følgende utfordringer

Langtidsplanlegging

Ukesoversikt

SPRADO erstatter fortidens løsninger som: